Intocmirea documentatiei SSM-PSI

de la Ralchi

Overview

Pret: 0.00RON

Data: 01-20-2017 04:35PM

Descriere

Evaluarea riscurilor profesionale la locul de muncă pentru toate categoriile de activități/meserii;
Plan de Prevenire și Protecție;
Temantici de instruire-testare;
Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă;
Decizii ale administratorului în domeniul securității și sănătății în muncă;
Evaluarea și propunerea necesarului de echipament colectiv și individual de protecție;
Semnalizarea de securitate la locul de muncă;
Anexe la Fișa postului cu atribuțiuni în domeniul securității și sănătații în muncă;
Teste de verificare;
Întocmirea tuturor documentelor solicitate de inspectorii de muncă în cadrul controalelor;
Lista meseriilor și echipamentelor care necesită autorizații și întrețineri speciale;
Organizarea Comitetului de Securitate și Sanatate în Muncă;
Alte documente necesare activității de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă.

Imagine(i)

Intocmirea documentatiei SSM-PSI