Opinion SRL - Craiova

Adauga recenzie  
Opinion SRL este o societate de evaluare membru corporativ ANEVAR, cu sediul în Craiova, România.


Evaluarea bunurilor imobile

Proprietățile imobiliare necesită deseori estimări ale valorii lor, pentru diverse rațiuni: vânzare, impozitare, garantarea împrumuturilor, investiții. În cele ce urmează, enumeram doar o parte din cazurile specifice pentru care furnizăm servicii specializate:
 
 
 
Evaluarea dreptului asupra proprietății imobiliare

Tip de evaluarea utilizată în cazul vânzărilor de bunuri immobile. Un drept asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții.
 
 
Evaluarea proprietății generatoare de afaceri

Proprietățile generatoare de afaceri (PGA) sunt proprietăți individuale, precum hoteluri, stații de benzină, restaurante, baruri, cluburi de noapte, cazinouri, cinematografe, teatre, spitale ș.a.m.d., care, în mod uzual, se tranzacționează pe piață ca entități în funcțiune. Aceste proprietăți includ nu numai teren și construcții, ci și alte active corporale (mobilier, instalații și echipamente), ca și o componentă a afacerii și active necorporale, incluzând fondul comercial transferabil.
 
 
Evaluări ale drepturilor asupra proprietății imobiliare pentru garantarea împrumutului:

Deseori creditele de la bnci și de la alte instituții financiare sunt garantate cu drepturile debitorului asupra proprietății imobiliare. Creditarea se poate face pe calea unei ipotecări sau prin alte forme de plăți fixe sau variabile. Elementul comun este acela că creditorul are capacitatea să-și recupereze creditul prin preluarea controlului asupra garanției, în cazul incapacității de plată a debitorului. Ca garanție, pot fi oferite diferite tipuri de proprietăți imobiliare.
 
 
Estimarea valorii de investiție pentru investitori individuali

Acest tip de evaluare se aplică în cazul estimării prețului maxim pe care l-ar putea plăti un investitor pentru a achiziționa o proprietate imobiliară, luând în calcul beneficiile pe care le va avea investitorul respectiv prin deținerea acesteia, precum și obiectivele de exploatare pe care le urmărește.
 
 
Determinarea valorii impozabile a unei clădiri

Persoanele fizice care dețin imobile cu utilizare mixtă, precum și persoanele juridice care dețin proprietăți imobiliare sunt obligate sa furnizeze, periodic, unităților administrativ teritoriale de care aparțin, informații privind valoarea reală de impozitare a bunurilor imobile deținute. Astfel, pentru un calcul corect al impozitelor datorate,  este necesară întocmirea rapoartelor de evaluare pentru determinarea valorii impozabile a unei clădiri.
 
 
Determinarea valorii pe termen lung a unui bun imobil

Valoarea pe termen lung este acea valoare a bunului imobil care, pornind de la experiențele trecute privind evoluția pieței imobiliare specifice, poate fi așteptată a fi obținută prin vânzarea acestuia, pe toată durata creditului, independent de fluctuațiile temporare (de exemplu, cele date de influențe economice) ale pieței relevante pentru bunul imobil respectiv și excluzându-se elementele speculative.

 

Informatii Contact

Harta